Gastro & Hotel 3/2019

PROČ CHYBÍ zaměstnanci v segmentu HORECA? Fakt, že chybí kuchaři, číšníci a další obslužný personál, není nic nového. Na tento stále aktuální problém jsme se zeptali Romana Vacha , konzultanta, trenéra a mentora v RV Hotel & Restaurant Consulting. N Nedostatek kvalitního personálu v hotelových a restauračních službách stále přetrvává. V čem vidíte příčinu? Nedostatek pracovníků je ve všech oborech a těch příčin je několik. Historicky nebyla naše krajina orientována na služby. Před časem jsem uváděl, že na rozdíl od zemí na západ, kde pracuje ve službách cca 25 % práceschopného obyvatelstva, je to u nás jen 14 %. A posílením ostatního průmyslu se tyto nůžky ještě více rozevřely. Druhou příčinou je prestiž těchto povolání, která, ať chceme nebo nechceme, byla pošpině- na velkým příklonem k šedé ekonomice a nestandardním praktikám především v od- měňování pracovníků. Přece jen minimální mzda a dorovnání příjmu „v pytlíku od mouky“ není nástrojem pro získání kvalitních spolupracovníků. Další z příčin je nebývalý rozvoj cestovního ruchu a po- hostinství, který vyžaduje stále více pracovníků, které nemáme, nebo jsme si je příliš dobře nepřipravili. Nelze pominout i extrémně vy- soký počet restauračních zařízení na počet obyvatel, které podnikají v naší republice a jejich cenová tvorba, která nedovoluje držet krok s růstem finančních ná- roků spolupracovníků. A v neposlední řadě je to velmi nízké pro- cento naší populace, které je ochotno „sloužit“, tedy pra- covat ve službách. Je problém ve špatně připraveném personálu, nebo ve vedení podniků? Tým pracuje tak dobře, jak dobře je řízen. Nerad používám slovo personál nebo za- 22 www.gastroahotel.cz MANAGER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI3NzA1